Videoövervakning med Internet of Things (IoT)

Ja, det är möjligt att inkludera videoövervakning i Internet of Things (IoT), eftersom det kan vara en del av en större systemlösning som använder sig av sensorer och annan teknik för att samla in data och skicka den till en central plattform för analys och vidarebehandling.

I en smart stad kan videoövervakning integreras med andra IoT-system och sensorer för att skapa en helhetlig lösning för att öka säkerheten, förbättra trafikflödet, öka tillgängligheten och öka beredskapen.

Dessa system kan också användas för att samla in data om olika händelser och aktiviteter i staden, som kan användas för att förbättra stadens tjänster och utveckla nya lösningar.

Sensor-Online.se är en Svensk IOT portal leverantör som låter användarna integrera videoströmmar från mängder av kameror tillsammans med sensorvärden.

Internet of Things (IoT) refererar till en mängd saker, apparater och enheter som är kopplade till internet och som kan samla in och dela data. Dessa saker kan vara allt från vardagliga föremål som kylskåp och tvättmaskiner till industriella maskiner och transportmedel.

IoT-system fungerar genom att använda sig av sensorer och annan teknik för att samla in data om omgivningen och skicka den till en central plattform där den analyseras och vidarebehandlas. Detta gör det möjligt att automatisera olika processer och fatta informerade beslut baserade på den insamlade datan.

IoT kan användas inom många olika områden, till exempel smarta städer, industri, sjukvård, transport och hushåll. Målet med IoT är att skapa mer effektiva och hållbara lösningar genom att använda teknik och data på ett intelligent sätt.